Veileder: Anders Rønningbakken

Anders Rønningbakken

Anders har en mastergrad i klinisk-helsepsykologi fra ELTE i Budapest, og jobber til daglig som pedagogisk-psykologisk rådgiver for barn og unge i grunnskolen og har tidligere jobbet i voksenpsykiatrien.

I min hverdag har jeg samtaler og samarbeider med både store og små som av ulike årsaker opplever utfordringer i hverdagen som gjør at de kan føle på frykt, engstelse, sinne eller fortvilelse. Trygghet og tillit er to viktige faktorer som må ligge til grunn for at vi skal klare å snakke om våre personlige historier og utfordringer i livet.  Jeg er opptatt av at de menneskene som kommer til meg føler seg sett, hørt og forstått.

Book meg
Image