Veileder: Iben Midttømme

Iben Midttømme

Iben har en mastergrad i klinisk-helsepsykologi fra ELTE- universitetet i Budapest og etterutdanning i arbeid med seksualitet i psykoterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt. Iben har også kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold, og vold og overgrep i nære relasjoner.

Gjennom samtaleterapi kan du lære deg selv å kjenne bedre, forebygge psykiske helseplager, og bli bedre rustet til å håndtere vanskelige livshendelser i fremtiden. Jeg ønsker å skape et trygt rom der ingen tanker og følelser er for store, for små, eller for tabubelagte til å prate om. 

Jeg gleder meg til å høre fra deg, og møter deg med åpenhet og nysgjerrighet!

Book meg
Image