Veileder: Jon Borgen

Jon Borgen

Jon har en master i klinisk -og helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Budapest. Han har flere års erfaring som terapeut ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, og har også god erfaring i å arbeide med mennesker med rusrelaterte utfordringer. Jon arbeider for tiden i den danske regionspsyikiatrien i team for personlighetsforstyrrelser.

Trenger du noen å snakke med? Sitter du inne med vanskelige tanker og følelser, som du ikke helt vet hvordan du skal håndtere på egenhånd? Eller står du kanskje midt i en konflikt som du trenger hjelp til å løse? Har du eller noen du kjenner problemer med rus? Uansett hva du har behov for å snakke om, er jeg villig til å utforske dette nærmere sammen med deg!

Som samtalepalepartner etterstreber jeg å være trygg, imøtekommende og empatisk. Mitt fokus vil være på deg og dine utfordringer, samtidig som jeg vil hente fra mine egne erfaringer og fagkunnskap for å best mulig kunne møte deg og dine behov.

Jeg tilbyr samtaler på engelsk og norsk. 

Book meg
Image