Veileder: Michelle Iseline Moore

Michelle Iseline Moore

Michelle har en mastergrad i klinisk- og helsepsykologi fra ELTE Universitetet i Budapest, Ungarn. Til daglig jobber hun på DPS, ved Sykehuset i Østfold

Våre opplevelser og væremåter er sammensatt av følelser, tanker, reaksjoner og atferd som sammen utgjør en dynamisk helhet. Endring i en av disse vil kunne medføre endring i de andre. Som terapeut er det viktig for meg at du som tar kontakt føler deg sett, hørt og forstått. Mitt ønske er at vi gjennom målrettet veiledning og verktøy kan gi deg økt forståelse, trygghet og kunnskap slik at du kan få det bedre i hverdagen. De som tar kontakt har ulike erfaringer, problemområder og mål, og som psykologisk veileder er jeg opptatt av å tilpasse samtalene etter deres individuelle behov, mål og ønsker

Book meg
Image