Veileder: Nathalie Danino

Nathalie Danino

Nathalie har master i klinisk psykologi fra Syddansk Universitet i Odense og jobber ved poliklinikk i sykehuset Østfold

De aller fleste vil i løpet av livet oppleve vanskelige tanker, følelser og livssituasjoner det kan være utfordrende å håndtere på egenhånd. Gjennom videobasert samtaleterapi ønsker jeg å gi deg gode verktøy til å håndtere slike situasjoner, så hverdagen igjen føles lett, trygg og meningsfull.

I en terapeutisk samtale anser jeg en trygg relasjon som en uvurderlig faktor, og jeg er derfor opptatt av å være lyttende, åpen og ivaretakende overfor de menneskene jeg møter i terapi. Det er i tillegg viktig for meg å møte deg med dine individuelle behov og utfordringer, slik at du alltid føler deg sett og hørt.

Jeg tilbyr samtaler på engelsk og norsk

Book meg
Image