Veileder: Nicklas Viki

Nicklas Viki

Nicklas har en mastergrad i kultur- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo og jobber frilans innen kultur, sivilsamfunn og utdanning

Gode samtaler om utfordringer vi støter på i livet er avgjørende for å føle seg sett og anerkjent. Venner og familie er ofte våre viktigste sparringspartnere, men lange relasjoner legger føringer for hva samtaler kan handle om og hvordan de utspiller seg. Derfor er samtaler med en utenforstående ofte nødvendig for å se på sin egen situasjon med et nytt blikk.
Med meg som samtalepartner vil du møte en nysgjerrig og åpen person med en variert bakgrunn. Jeg foretrekker en narrativ tilnærming hvor vi sammen kan se på historien du forteller om deg selv. Både den historien du forteller til deg selv og til oss andre.

Nicklas tilbyr samtaler på norsk, dansk og engelsk

Book meg
Image