Veileder: Nora Gylterud

Nora Gylterud

Nora har en mastergad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Budapest og jobber for tiden fulltid på en poliklinikk for spiseforstyrrelser i København. I tillegg har hun erfaring innenfor akuttpsykiatri og allmennpsykiatrisk poliklinikk

Jeg ønsker å bidra til at du som tar kontakt kan få bedre innsikt og forståelse rundt egne utfordringer i hverdagen. Gjennom samtaler preget av åpen nysgjerrighet og empati, ønsker jeg å hjelpe deg til å hjelpe deg selv.

Jeg gleder meg til å bli kjent med deg!

Book meg
Image