Veileder: Sigurd Dølven

Sigurd Dølven

Sigurd har gått kandidatutdannelsen ved det Syddanske Universitet i Danmark. 

For meg er terapi en samarbeidende prosess hvor både du og jeg er aktive deltagere. Det innebærer at vi i fellesskap danner oss et bilde av hva du oppfatter som utfordrende. Jeg arbeider med mange forskjellige problemstillinger som for eksempel relasjonsvansker, eksistensielle utfordringer, nedstemthet og moderat depresjon, konsentrasjonsproblemer og søvnvansker. I våre samtaler kommer jeg til å hjelpe deg med å sortere dine tanker og følelser samt foreslå redskaper som kan hjelpe deg videre. Jeg ser frem til å treffe deg!

Sigurd tilbyr samtaler på norsk, engelsk og dansk

Book meg
Image