Bli veileder i Nion

Er du avgangsstudent eller nyutdannet med relevant masterutdanning i psykologi, og vil komme rett inn i arbeidspraksis etter endt studie? Da er Nion noe for deg!

Nion tilbyr psykologisk veiledning som et lavterskeltilbud i form av ett samtaletilbud for personer med normalpsykologiske utfordringer. Vi stiller ikke diagnoser og gjør ikke utredninger, og er således ikke underlagt helsepersonelloven. 


Image
Image

Nion - et innovativt utviklingsmiljø. Hos oss vil du som veileder få mulighet til å videreutvikle din kompetanse og bygge erfaring etter endt studie.

Samtalene  foregår som videokonsultasjoner mellom veiledere og klienter. Veilederen får tilgang til en kalendermodul hvor han/hun registerer sine tilgjengelige tider, så sørger Nion for resten. Som veileder bestemmer du selv når og hvor ofte du ønsker å være tilgjengelig. Vi markedsfører tjenesten og klientene finner veien til deg gjennom vår nettside. 

Nion ble lansert som en gratistjeneste da Coronakrisen inntraff 2020. I dag har våre veiledere opp til 6 timer i uken med betalende klienter, og forteller om enorm mestringsfølelse og beskriver arbeidet som spennende og givende.


"Det handler ofte om å fostre frem karakterstyrker i klientene, som relasjonell utvikling, normalpsykologiske problemstillinger og personlig vekst"

Marcus resch - medgründer og veileder i nion

Hva kreves for å bli veileder i Nion?

Minimumskrav:

  • Nyutdannede studenter med mastergrad i psykologi (Gjerne fra et EU universitet, med eller uten lisens i Norge)
  • Profesjonsstudenter ferdige med sitt 10. semester (Ferdig med 5. året)
  • De som tar helsepsykologi som fordyping på HUS-masteren.
  • Masterstudenter som har tatt kliniske fag i sin bachelor og har relevant erfaring fra arbeidslivet for denne tjenesten.

Send inn din søknad og bli med på å bygge opp counseling psychology i Norge. 


Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Godkjente filtyper: .pdf, .docx, .jpg, .png

Personvern

Vi setter personvern meget høyt og forholder oss til gjeldende regler (GDPR).

Våre videotjenester er ende-til-ende kryptert og vi lagrer verken opptak, personopplysninger eller annen informasjon som deles med samtalepartnerne.

Alle samtalepartnere har taushetsplikt og må forholde seg til våre etiske retningslinjer.

Forbehold

Våre samtalepartnere tilbyr ikke helsetjenester eller behandling av psykiske lidelser.

I tilfeller med alvorlige psykiske lidelser anbefaler vi kontakt med din fastlege for en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

For akutt hjelp ring 113, eller nærmeste legevakt på 116 117. Andre hjelpetelefoner finner du her.